Inskrywingsfooi vir alle grade: R4000 (eenmalig en nie terugbetaalbaar).

 • Skool fooie sluit die volgende in van Graad 1 tot 11:
 • Akademiese Opleiding
 • Huur van Apple Tablette en gebruik van die Wi-Fi en aankoop van relevante apps.
 • Experi-Maatjies Wetenskapsprogram (Graad 1)
 • Orkes en Strykersorkes lesse.
 • Brei Gr 3
 • Tuinbou Gr 1 / Tolletjie brei Gr 2
 • Tolletjie brei Gr 2
 • Skaak
 • Skole kuns en drama klasse
 • Skole sport

Graad 1 - 3
Skool fooi per maand: R 2 890,00
Nasorg fooi per maand: R 1 090,00

Graad 4 - 6
Skool fooi per maand: R 3 040,00
Nasorg fooi per maand: R 1 090,00

Graad 7 - 10
Skool fooi per maand: R 3 160,00
Nasorg fooi per maand: R 1 090,00

Graad 11
Skool fooi per maand: R 3 250,00
Nasorg fooi per maand: R 1 090,00

Nasorg fooi per dag beloop R 80,00 en moet voor 12pm betaal en gereël wees.
Die nasorgfooi sluit een gebalanseerde ete in. Huiswerk kan in die huiswerksentrum gedoen word. (Gee asb indikasie van sport aktiwiteite elke dag).

Indien die skoolfooie voor 28 Februarie 2021 betaal word, kan u ‘n 2,5% afslag kry. (Nasorg en inskrywingsgeld uitgesluit).

Slegs inskrywings, skoolfonds en nasorg fooie mag in die bankrekening inbetaal word.
Naam: J. Oettle and Partners
Bank: ABSA Vredenburg
Rekening: 408 471 6914
Gebruik asseblief u kind se naam en van as verwysing.
Epos asseblief u bewys van betaling na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

BUSDIENS
Busgelde sluit nasorg kostes in.
Vredenburg - R 1 600,00 per maand
Velddrift - R1 700,00 per maand
Saldanha - R 1 500,00 per maand

 

2021 School Fees 

Enrolment fees for all grades: R4000 (once off and not refundable).

 • Academic teaching.
 • Tablet hire and Wi-Fi use and relevant app purchases per grade.
 • Experi-buddies science lessons (Gr 1)
 • Orchestra / String Orchestra lessons.
 • Knitting Gr 3
 • Gardening Gr 1 /French knitting Gr 2
 • French knitting Gr 2
 • Chess
 • School art and drama classes
 • School sport

Grade 1 - 3
School fee per month: R 2 890,00
Aftercare fee per month: R 1 090,00

Grade 4 - 6
School fee per month: R 3 040,00
Aftercare fee per month: R 1 090,00

Grade 7 - 10
School fee per month: R 3 160,00
Aftercare fee per month: R 1 090,00

Grade 11
School fee per month: R 3 250,00
Aftercare fee per month: R 1 090,00

Aftercare fee per day will be R 80,00 and must be arranged and paid before 12pm.
The after care fee includes a cooked lunch and a daily snack. Homework can be done in the homework centre. (Please give an indication of sport activities for each afternoon.)

A discount of 2.5% will only be given for schools fees paid in full (for the year) by 28 February 2021. (This does not include the aftercare or enrolment fees).

Only enrolment, tuition fees and aftercare fees must be paid into the bank account:
Name: J. Oettle and Partners
Bank:  ABSA Vredenburg
Account: 408 471 6914
Please use your child’s surname and name as reference.
Email the proof of payment to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BUS SERVICE
Bus fees includes aftercare fees.
Vredenburg - R 1 600,00 per month
Velddrift - R1 700,00 per month
Saldanha - R 1 500,00 per month

Download PDF

Kontak Ons | Contact Us

Posbus 306
Loopstraat 47
Longacres
Langebaan, 7357

P.O. Box 306
47 Loop Street
Longacres
Langebaan, 7357

Facebook

Instagram

Longacres Private School Langebaan YouTube channel

covid 19