Mission and Vision:

Longacres is a dual medium Private School in Langebaan where children have the right to strive and reach their full potential.

Longacres Private School in Langebaan is one of the leading dual medium schools on the West Coast in the Western Cape. It is not only a diverse educational institution with a Christian ethos, but a school community with great understanding and tolerance for other religious groups. Longacres Private School strives for excellence and the holistic development of each child: physically, academically and creatively. Our school ensures optimal growth and exposure to quality cultural and sport activities through professional education.

Missie en Visie

Longacres is 'n dubbelmedium privaatskool in Langebaan waar kinders die reg het om te streef daarna om hulle volle potensiaal te bereik.

Longacres Privaatskool in Langebaan is een van die voorste dubbelmedium skole aan die Weskus in die Wes-Kaap. Dit is nie net 'n diverse opvoedkundige instelling met 'n Christelike etos, maar 'n skoolgemeenskap met groot begrip en verdraagsaamheid vir ander godsdienstige groepe. Longacres Privaatskool streef na uitnemendheid en die holistiese ontwikkeling van elke kind: fisies, akademies en kreatiwiteit. Ons skool verseker optimale groei en blootstelling aan gehalte kulturele en sport aktiwiteite deur professionele opleiding. 

 NEWSLETTER       

                     

 

Skoollied:     

Dis Longacres skool: GEE, GROEI, VOLHARD.

Ons skool, ons vreug, ons trots, ons trou.

Vir elkeen wat sy plig wil doen,

vir hom help ons 'n toekoms bou.

En eendag as ons sterk kan staan,

in liefde wil ons jou onthou.

Die skool wat ons gevorm het,

ons bring ons dank en eer aan God.

Die skool wat ons gevorm het,

ons bring ons dank aan God.

It's Longacres School: GIVE, GROW, PERSISTO.

Our school, our joy, our honour due.

To all to who his duty hold,

will you inspire a future bold.

And one day when we're strong and true,

with love we will remember you.

The school that taught and moulded us,
 
we bring our thanks to you, our God.
 
The school that taught and moulded us,
 
we bring our thanks to God.

                                                                                                                                                            

 

     

 

 

  

 

Mission and Vision:

Longacres is a dual medium Private School in Langebaan where children have the right to strive and reach their full potential.

Longacres Private School in Langebaan is one of the leading dual medium schools on the West Coast in the Western Cape. It is not only a diverse educational institution with a Christian ethos, but a school community with great understanding and tolerance for other religious groups. Longacres Private School strives for excellence and the holistic development of each child: physically, academically and creatively. Our school ensures optimal growth and exposure to quality cultural and sport activities through professional education.

Missie en Visie

Longacres is 'n dubbelmedium privaatskool in Langebaan waar kinders die reg het om te streef daarna om hulle volle potensiaal te bereik.

Longacres Privaatskool in Langebaan is een van die voorste dubbelmedium skole aan die Weskus in die Wes-Kaap. Dit is nie net 'n diverse opvoedkundige instelling met 'n Christelike etos, maar 'n skoolgemeenskap met groot begrip en verdraagsaamheid vir ander godsdienstige groepe. Longacres Privaatskool streef na uitnemendheid en die holistiese ontwikkeling van elke kind: fisies, akademies en kreatiwiteit. Ons skool verseker optimale groei en blootstelling aan gehalte kulturele en sport aktiwiteite deur professionele opleiding. 

 NEWSLETTER       

                     

 

Skoollied:     

Dis Longacres skool: GEE, GROEI, VOLHARD.

Ons skool, ons vreug, ons trots, ons trou.

Vir elkeen wat sy plig wil doen,

vir hom help ons 'n toekoms bou.

En eendag as ons sterk kan staan,

in liefde wil ons jou onthou.

Die skool wat ons gevorm het,

ons bring ons dank en eer aan God.

Die skool wat ons gevorm het,

ons bring ons dank aan God.

It's Longacres School: GIVE, GROW, PERSISTO.

Our school, our joy, our honour due.

To all to who his duty hold,

will you inspire a future bold.

And one day when we're strong and true,

with love we will remember you.

The school that taught and moulded us,
 
we bring our thanks to you, our God.
 
The school that taught and moulded us,
 
we bring our thanks to God.

                                                                                                                                                            

 

     

 

 

  Back Back to top